COLABORARE

dialog social coerent și continuu

ACȚIUNE

predictiblitate în mediul de afaceri

INIȚIATIVĂ

participare la reglementare

RESPECT

conduită în afaceri

Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România - CAIR a fost înființată la inițiativa Federației Patronatelor Societăților de Construcții și a Federației Patronatelor din Turismul Românesc pentru întărirea dialogului social necesar pentru dezvoltarea societății în ansamblul ei.

În România, angajatorii a

0
de angajați nu sunt reprezentați la nivel național în cadrul unei confederații

0
sectoare în care CAIR este reprezentativă

peste

0

procente din PIB
îl constituie domeniile în care activează membrii CAIR

peste

0
de membri
reprezentare în
0
comitete sectoriale